A Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a könyvvezetés és a nyilvántartások hiányai miatt a felszámolási eljárást az általános szabályok szerint nem lehet lebonyolítani, vagy az adós vagyona a felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, a felszámoló az 1991. évi XLIX tv. (Csődtv.) 63/B. § alapján kezdeményezi a törvényszéknél a felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezését. Vonatkozó jogszabály alapján a felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ügy(ek)ben a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes Törvényszékhez benyújtani.